Pedicure


Pedicures houden zich bezig met de verzorging van de voeten en de behandeling van huid- en nagelaandoeningen. De medisch pedicure voert daarnaast ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de risicovoet ten gevolge van een ziekte. Hieronder verstaan we onder andere problemen die ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit en oncologie. Daarnaast zijn er ook andere oorzaken waarbij een verhoogd risico op complicaties aanwezig zijn, zoals; ouderdom of verwaarlozing. Ook heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie, nagel reparatie en anti-druk technieken. 

Sportpedicures behandelen atleten die klachten hebben van de huid en nagels, maar ook atleten die een preventief voetverzorgingsadvies wensen in het kade van hun sportuitofeningen. De sportpedicure kan een analyse maken van de voet-, huid- en nagelbelasting bij diverse takken van sport. Ze kan de behandeling uitvoeren, een behandelplan opstellen en het juiste advies geven.

Onze medisch en sportpedicure, Angelique, werkt volgens de vastgestelde richtlijnen en ze weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar een andere discipline (bijv. podotherapeut, sportarts, fysiotherapeut, etc.) of behandelend arts. Ook is Angelique geregistreerd in het KwaliteitsRegister voor Pedicure en is ze lid van Provoet.